www.ilanvereklam.com   ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  (Kullanım Şartları)


ilanvereklam.com'un hizmetlerinden yararlanmak için, ilanvereklam.com üyesi olmanız ve aşağıdaki üyelik şartlarını eksiksiz olarak kabul etmeniz gerekmektedir.

 1. İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır), www.ilanvereklam.com internet adresinde ürün ilanı vermek üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ilanvereklam.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

 2. İlanVeReklam.com'a üye olabilmek için üyelik formunun eksiksiz olarak doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurulması zorunludur.

 3. KULLANICI, ilanvereklam.com'a üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını, kanunen reşit ve temyiz kudretine sahipken okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

 4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, ilanvereklam.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

 5. İlanVeReklam.com, SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

 6. Aksi belirtilmediği takdirde, ilanvereklam.com'daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler TL olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 7. İlanVeReklam.com siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

 8. KULLANICILAR, ilanvereklam.com'a Türkiye Cumhuriyeti yasalarına aykırı, ahlak dışı, küfürlü, ırkçı, ayrımcı, tacizci, siyasi içerikli, kişi ya da kurumları aşağılayan, haklarını hiçe sayan, saldırı niteliği taşıyan ilan veremezler ve aynı şekilde ilanvereklam.com üzerinden bu nitelikleri taşıyan mesaj atamazlar, resim gönderemezler ya da bu nitelikteki sitelere link veremezler. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak ilanvereklam.com girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, bu KULLANICI hakkındaki bilgiler gerekli yerlere talep doğrultusunda verilecektir.

 9. KULLANICI, ilanvereklam.com üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder. Aksi takdirde ilanvereklam.com'un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları, KULLANICI'ya aynen rücu edilecektir.

 10. İlanVeReklam.com tüm KULLANICILAR'ın kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 8. ve 9. maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercilerinin talebi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 11. KULLANICILAR, kendileri tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara vermemeyi, kullanıcı adı ve şifrelerinin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için her türlü önlemi almayı, aksi takdirde bunların üçüncü şahıslar tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendilerinin sorumlu olduğunu, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini ilanvereklam.com'un tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI veya KULLANICILAR'ın işbu sözleşme ile sahip oldukları kullanım hakları sadece kendilerine aittir, kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

 12. İlanVeReklam.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICI'nın üyeliğine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

 13. İlanVeReklam.com'un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR'ın üyelik bilgileri ilanvereklam.com tarafından saklanacaktır.

 14. Üyelik sözleşme maddeleri gereğince üyelikleri iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini kendileri iptal eden KULLANICILAR, ilanvereklam.com'a kullanıcı formu doldurarak başvurmak suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.

 15. İlanVeReklam.com, veritabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 16. İlanVeReklam.com'un amacı, herkesin ilan verebileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonların faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden ilanvereklam.com'a hiçbir sorumluluk yüklenemez. İlanVeReklam.com, KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, ilanvereklam.com'un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

 17. İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

 18. Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu KULLANICI'ya aittir. Bu sebeple ilanvereklam.com'a rücu kesinlikle mümkün değildir.

 19. İlanVeReklam.com üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilanvereklam.com'un doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICI, ilanvereklam.com'daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, ilanvereklam.com'un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendilerine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve ilanvereklam.com'a üye olarak peşinen kabul ve beyan eder.

 20. İlanVeReklam.com, www.ilanvereklam.com üzerinde hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan KULLANICILAR'ı tek taraflı olarak herhangi bir onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

 21. İlanVeReklam.com'un tamamıyla kontrolü dışında, internet kullanımından (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) dolayı birçok sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, ilanvereklam.com hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

 22. İlanVeReklam.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

 23. İlanVeReklam.com gerekli gördüğünde, bu sözleşmede yazılı olan kuralları, şartları ve uyarıları değiştirme, iptal etme ya da yenilerini ekleme hakkına sahiptir. Bu değişiklikleri takip etmek, KULLANICILAR'ın sorumluluğundadır.

 24. İlanVeReklam.com istediği ilanı silme veya onaylamama hakkına sahiptir.

 25. Bir ürün veya bir hizmet için yalnızca bir ilan verebilirsiniz. Aynı ürün veya hizmet için tekrarlanan ilanlar tarafımızdan silinmektedir. Bu davranışların tekrarı halinde kullanıcının üyeliği tarafımızdan sonlandırılır.

         Yirmibeş (25) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.